Search results

 1. Návrh konceptu rozvoja manažérskych zručností generácie Z v multikultúrnych priemyselných podnikoch s ohľadom na rodovú rovnosť
  Stareček Augustín ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-PMAN . - 153 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138289
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 2. Industrial Internet of Things Network Design Proposal and its Implications
  Bawa Manan ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 28.08.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : D-PMA . - 156 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=122057
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh sociálnych inovácií za účelom zlepšenia spokojnosti a motivácie zamestnancov v priemyselných podnikoch Slovenskej republiky
  Jurenka Richard ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 28.08.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : D-PMAN . - 158 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132473
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. The proposal of effective communication model in multicultural collaborative teams in industrial enterprises
  Pechanová Ľubica ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 22.08.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : D-PMAN . - 144 s.+príl. 1 CD-ROM, autoreferát

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132535
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Increasing Efficiency of Assembly Process Through Innovative KM Tool
  Szilva Ivan ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 23.08.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : D-PMA . - 133 s. prílohy

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109127
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. A Multicultural Knowledge Management Approach for Effective Collaboration in the Slovak Automotive Industry
  Woolliscroft Paul ; M4000  Cagáňová Dagmar (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 25.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : D-PMA . - 144 s.+príl., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UPIM, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102339
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Návrh metodiky riešenia konfliktov v multikultúrnych tímoch priemyselných podnikov : dizertačná práca
  Videnová Veronika ; M4000  Cagáňová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 199 . - 145s príl. + CD + autoreferát
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91792
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book