Search results

 1. Navigácia mobilného robota s analýzou priechodnosti terénu
  Ujj Daniel ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 52 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=983A108C82E0ACEA905F786AE8A0&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Lokalizácia mobilného robota s využitím laserového diaľkomeru
  Đemrovski Miroslav ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 47 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2DB9C5F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Stochastické plánovanie trajektórie mobilného robota
  Sadloň Pavel ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 55 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=201CE56335A527AB040A92791929&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Teleriadenie mobilného robota
  Trebuľa Marek ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 52 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135445
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Inteligentný palubný systém
  Černianska Zuzana ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 04.07.2017 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 45 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125296
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Multiagentový systém v mobilnej robotike
  Vondráček Martin ; E  Dekan Martin (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 58 s CD-ROOM
  Industrial Informatics multiagentový systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78282
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Vizuálny systém pre potreby mobilnej robotiky
  Holotíková Zuzana ; E  Dekan Martin (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 42 s CD-ROOM
  Industrial Informatics image processing mobilný robot spracovanie obrazu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78218
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Vizuálny systém pre potreby mobilnej robotiky
  Rajský Dominik ; E  Dekan Martin (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 58 s CD-ROOM
  Industrial Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78252
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book