Search results

 1. Rozšírenie a obnova splaškovej kanalizačnej siete v obci
  Vido Denis ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137268
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh čistiarne odpadových vôd pre obec Orlov
  Jarabinský Lukáš ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143773
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Obnova verejných vodovodov
  Ďuroška Peter ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137277
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Analýza vplyvu čiernych napojení dažďových vôd na funkčnosť splaškovej kanalizácie
  Csóka Marek ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124979
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Návrh splaškovej kanalizačnej siete v urbanizovanom území
  Václavik Patrik ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124943
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Návrh kanalizačnej siete v sídelnom útvare
  Bytčánková Kristína ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 19.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117291
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Alternatívny návrh nakladania s odpadovými vodami v obci
  Kubík Jakub ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 19.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117348
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrh odvádzania splaškových vôd z urbanizovaného územia
  Broton Róbert ; 010280  Hrudka Jaroslav ; 010280 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 19.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120617
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Návrh vodovodnej siete mestskej časti Komárno - Ďulov Dvor
  Hrudka Jaroslav ; V280  Tóthová Katarína (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49601
  bakalárska práca
  book

  book