Search results

 1. Počítačová podpora výrobných technológií I. Zbierka príkladov / aut. Marcel Kuruc, Ivan Buranský
  Kuruc Marcel ; 063200  Buranský Ivan ; 063000
  1. vyd.
  2021 ; Trnava : AlumniPress . - 143 s.
  ISBN 978-80-8096-283-8
  počítačová podpora počítačová podpora výrobných technológií výrobné technológie modelovanie súčiastok zbierka príkladov
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - monografia
  (3) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 2. Technológia zlievarenstva / aut. Štefan Podhorský, Martin Bajčičák, Roland Šuba
  Podhorský Štefan ; 063300  Bajčičák Martin ; 063300 Šuba Roland ; 063700
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2020 . - 379 s.
  ISBN 978-80-8096-273-9
  technológia zlievarenstva výroba zlievarenská základy zlievarenstva
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Počítačová podpora výrobných technológií I. / aut. Ivan Buranský, Marcel Kuruc
  Buranský Ivan ; 063000  Kuruc Marcel ; 063200
  1. vyd.
  Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019 . - 146 s.
  ISBN 978-80-8096-260-9
  počítačová podpora výrobné technológie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (2) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií [elektronický zdroj] : Cvičenia a príklady
  Morovič Ladislav ; M3000  Zvončan Marek ; M3000 Kleinedler Peter ; M250 Czifra Juraj ; M360 Pokorný Peter (rec.) ; M3000 Čuboňová Nadežda (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2013 . - 192 s
  ISBN 978-80-8096-187-9
  počítačová podpora Production Technologies výrobné technológie
  https://is.stuba.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=71208;download=84865
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Počítačová podpora výrobných technológií I. : Návody na cvičenia
  Peterka Jozef ; M3000  Pokorný Peter ; M3000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2009 . - 100 s
  ISBN 978-80-8096-108-4
  výrobné technológie počítačová podpora
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Meranie a regulácia
  Balara Milan 
  1. vyd
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005 . - 110 s
  ISBN 80-8073-237-X
  meranie regulácia metrológia výrobné technológie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 7. Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií
  Novák-Marcinčin Jozef 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005 . - 106 s
  ISBN 80-8073-309-0
  počítačová podpora operačné systémy výrobné technológie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book