Search results

 1. Modelovanie únikov vybraných nebezpečných látok
  Smolka Jakub ; M  Rantuch Peter (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2014 ; Degree program : 670 . - 102s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety leakage stability accident stabilita model havária rozptyl
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98596
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh plávajúceho pásového dozéra pre čistenie vodných nádrží a odstraňovanie naplavenín na vodnej hladine - návrh nakladacieho pracovného zariadenia s meniteľným dosahom
  Špitalik Jozef ; J  Izrael Gregor (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 59
  Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture stability kinematics stabilita kinematika teleskop pracovné zariadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112887
  diplomová práca
  book

  book

 3. Stability and dynamic of bilboard structures
  Šnirc Ľuboš ; V250  Ravinger Ján (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  stavebné inžinierstvo stability shallow arch billboard stabilita plochý oblúk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93391
  diplomová práca
  book

  book

 4. Význam stability rodinného prostredia v období strednej školy
  Turčanová Katarína ; M  Ruttmarová Gabriela (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 53 s
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects stability stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81110
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Námorná nákladná loď pre všeobecný náklad a kontajnery 7800 tdw
  Holík Vladimír ; J  Borský Jaroslav (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines resistance balance stability hull rýchlosť odpory stabilita lodný trup
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85254
  diplomová práca
  book

  book

 6. book

  book

 7. book

  book

 8. Robustné riadenie viacrozmerného systému
  Madola Martin ; E  Rosinová Danica (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 81 s 6 príl.
  robotics performance stability kvalita riadenia stabilita decentralizované riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81440
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Geotechnické aspekty ochranných hrádzí
  Horváthová Timea ; V150  Masarovičová Mária (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  monitoring monitoring stability flood protection protipovodňová ochrana monitoring monitoring stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94228
  diplomová práca
  book

  book

 10. Dočasné zabezpečenie východného portálu tunela Rojkov
  Sodoma Michal ; V  Súľovská Monika (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76725
  diplomová práca
  book

  book