Search results

Records found: 32  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11288 xcla^"
 1. Východiská pri zostavení implementácie procesu integrovanej marketingovej komunikácie (IMK) / aut. Vanesa Prajová
  Prajová Vanesa ; 064000 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 20, č. 5 (2016), s. 134-135
  implementácia marketingová komunikácia
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Marketingová komunikácia v priemyselných podnikoch na Slovensku
  Vaškovičová Zibrínová Eva ; M4000  Čambál Miloš ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2012), s.61-63
  marketingová komunikácia konkurencieschopnosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Application of trends of marketing communication in industrial enterprises in Slovakia
  Vaškovičová Zibrínová Eva ; M4000  Čambál Miloš ; M4000
  Quaere 2012 : . s.16-20
  vývoj marketingová komunikácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Hospodárska kríza je obdobie hľadania nových foriem marketingovej komunikácie
  Vaňa Kamil ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied ´10. Actual Questions of Economic and Human Sciences ´10 : . s.411-416
  marketingová komunikácia hospodárska kríza
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Marketing z pohľadu meniacich sa sociálno ekonomických podmienok
  Vaňa Kamil ; M4000  Černá Ľubica ; M4000
  Nová ekonomika, nové přístupy? : . s.[5]
  marketing marketingová komunikácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Možnosti efektívnej marketingovej komunikácie v podmienkach dnešného trhu
  Vaňa Kamil ; M4000 
  Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti : . s.199-206
  marketingová komunikácia stratégia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Internet a integrovaná marketingová komunikácia
  Prajová Vanesa ; M4000  Šalgovičová Jarmila
  Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie : . s.237-243
  marketingová komunikácia internet
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Netradičné formy marketingovej komunikácie
  Vaňa Kamil ; M4000 
  Generácia Y vstupuje na trh práce : . s.82-87
  marketingová komunikácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Event marketing ako súčasť podnikovej komunikácie
  Vaňová Jaromíra ; M4000 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VII : . s.96-99
  marketingová komunikácia
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 10. Factors of Efficiency of the Marketing Communication. Faktory efektívnosti marketingovej komunikácie
  Šalgovičová Jarmila ; M4000 
  Marketing? Proč ne! : . s.1-4
  marketingová komunikácia promotion mix
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.