Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11569 xcla^"
 1. Vyrovnávanie nameraných závislosti regresnými metódami a dôsledky extrapolácie pri realizácii radiačnej teplotnej stupnice. Equalization of the Measured Dependences by Application of the Regressian Methods as an Extrapolation Consequency of Radiance Temperature Scale Realisation
  Žatkovič Juraj ; M150  Bača M.
  Teplota a geometrické veličiny : . s.61-64
  teplotná stupnica strojárska technológia
  článok zo zborníka
  AEF - Scientific titles in home not noticed scientific year-books (not conference)
  AEF
  article

  article

 2. Teória výrobných technológií. Theory of workshop technologies
  Békés Ján ; M160 
  Nové smery vo výrobných technológiách : . s.19-22
  strojárska technológia kreatika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Vyrovnávanie nameraných závislostí regresnými metódami a dôsledky extrapolácie
  Bača Jozef ; M150  Žatkovič Juraj ; M150 Bača M.
  Náradie 2000. Tools 2000 : . s.66-69
  strojárska technológia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Teória strojárskej technológie - kreatika
  Békés Ján ; M160 
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.9-14
  strojárska technológia kreatika
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Zákony výroby tvaru súčiastok
  Békés Ján ; M160 
  Nové smery vo výrobných technológiách `99 : . s.15-17
  strojárska technológia výroba súčiastok
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Teória strojárskej technológie . Theory of workshop tehnology - engineering processes
  Békés Ján ; M160 
  Nové smery vo výrobných technológiách 3 : . s.51-55
  strojárska technológia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Zákonitosti výroby súčiastok - význam a ciele
  Békés Ján ; M160 
  Nové trendy v strojárstve na prahu tretieho tisícročia : . s.177-179
  strojárska technológia zákony výroby
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 8. Prognóza rozvoja odboru Strojárska technológia - tvárnenie materiálov
  Polák Karol ; M150 
  Tvárnenie 97 : . s.14-17
  tvárnenie strojárska technológia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.