Search results

 1. Trending Words in Digital Library for Term Cloud-based Navigation
  Molnár Samuel ; I200  Móro Róbert ; I200 Bieliková Mária ; I200
  SMAP 2013 : . s.53-58
  kľúčové slová tag navigácia história digitálne knižnice oblak slov
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (4) - článok
  article

  article

 2. Sumarizáciami podporená navigácia v digitálnej knižnici
  Móro Róbert ; I200 
  WIKT 2013 : . s.77-80
  prieskumné vyhľadávanie navigácia automatická sumarizácia textu digitálne knižnice
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (3) - článok
  article

  article

 3. Annota - poznámkovanie dokumentov v prostredí digitálnych knižníc
  Bieliková Mária ; I200  Ševcech Jakub ; I200 Holub Michal ; I200 Móro Róbert ; I200
  DATAKON a ZNALOSTI 2013 : . s.143-152
  poznámkovanie navigácia vyhľadávanie digitálne knižnice poznámky zvýraznenie textu spolupráca
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Identifying Semantic Relationships in Digital Libraries of Cultural Heritage
  Harsányi Zoltán ; I200  Rozinajová Viera ; I200 Andrejčíková Nadežda ; I200
  Lecture Notes in Computer Science : . s.738-745
  digitálne knižnice interoperabilita sémantické vzťahy Mashup
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Personalized Faceted Browsing for Digital Libraries
  Tvarožek Michal ; I200  Bieliková Mária ; I200
  Lecture Notes in Computer Science : . Vol. 4675 Research and Advanced Technology for Digital Libraries (2007), s.485-488
  personalizovaná navigácia adaptívny fazetový prehliadač Web so sémantikou logovanie so sémantikou digitálne knižnice
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article