Search results

 1. Tvorba technickej dokumentácie
  Bajla Jozef 
  1. vyd.
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006 . - 287 s
  ISBN 80-8069-662-4
  kreslenie technické strojárstvo
  učebnica
  (1) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  SJF3910
  book

  book

 2. Pružnosť, pevnosť a plastickosť v strojárstve
  Trebuňa František  Šimčák František
  1. vyd
  Košice : Emilena, 2005 . - 483 s
  ISBN 80-8073-276-0
  pružnosť pevnosť plasticita strojárstvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 3. Strojárska metrológia a riadenie kvality
  Krsek Aleš ; J120  Osanna Herbert P. Kuric Ivan Prostredník Daniel
  2. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 290 s
  ISBN 80-227-1789-4
  meranie a kontrola strojárstvo kvalita výroby metrológia strojárska riadenie kvality
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF13030
  MTF2130
  book

  book

 4. Technologija konstrukcionnych materialov
  Komarov O.S.  Danilko B.M. Kovalevskij V.N. Makajeva G.G. Chenov O.V. Chaus Alexander ; M3000 Čigrinov V.J.
  Minsk : Dizajn PRO, 2001 . - 416 s
  ISBN 985-452-041-2
  strojárstvo
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  book

  book

 5. Základy konštruovania
  Medvecký Štefan  Čillík Ladislav Barysz Igor Žarnay Martin Hrčeková Alena Bronček Jozef Kučera Ľuboš
  1. vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 1999 . - 599 s
  ISBN 80-7100-547-9
  konštruovanie strojárstvo technické meranie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF6333
  book

  book

 6. Technické výkresy I : pre strojárstvo a príbuzné odbory: všeobecná časť / [aut.] Tarbajovský,Ján
  Tarbajovský Ján 
  1. vyd.
  Bratislava : Alfa-press, 1997 . - 396 s
  ISBN 80-88811-52-X
  výkresy technické strojárstvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF7209
  book

  book

 7. Mechatronics : Electronic control systems in mechanical engineering
  Bolton William 
  Edinburgh Gate : Longman Group UK, 1995 . - 380 s
  ISBN 0-582-25634-8
  senzory mikroprocesory strojárstvo automatizačná technika mechatronika prevodníky akumulátory elektronické riadiace systémy programovateľné regulátory PLC PLC
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Teoretické základy automatizácie konštruovania
  Valčuha Štefan ; J120 
  1. vyd.
  Bratislava : Alfa, 1990 . - 193 s
  ISBN 80-05-00535-0
  strojárstvo organizácia práce stroje a strojové zariadenia: konštrukcia, usporiadanie, hlavné súčasti, prídavné zariadenia
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF9201
  book

  book

 9. Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve / [aut.]Ján Buda, Milan Kováč
  Buda Ján  Kováč Milan
  2.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1990 . - 508 s
  ISBN 80-05-00234-4
  strojárstvo výroba
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF7040
  book

  book

 10. Automatizace / [aut.]Břetislav Chvála, Josef Nedbal, Gejza Dunay
  Chvála Břetislav  Dunay Gejza Nedbal Josef
  3.vyd.
  Praha : SNTL, 1989 . - 602 s
  automatizácia strojárstvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF26020
  book

  book