Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus12760 ddp^"
 1. Návrh študijných materiálov pre výuku z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v strojárskych výrobných systémoch
  Ondris Peter ; J  Tolnay Marián (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises ergonomics automated production automatizovaná výroba výrobné systémy bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103876
  diplomová práca
  book

  book

 2. Možné ohrozenia zamestnancov bánk a eliminácia rizík
  Ronda Róbert ; M  Tomáš Pavol (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 670 . - 77s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk fire protection riziko civilná ochrana bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98777
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Povrchová úprava nábytku - možné rizikové pracovisko so vznikom požiaru v prevádzke STOLÁRSTVO - Michal Martinkovič, Sekule
  Lužáková Lenka ; M  Kráľ Ján (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 670 . - 70s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety fire protection surface treatment požiarna ochrana bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci povrchová úprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98606
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Posúdenie hluku vo vybranom pracovnom priestore Gymnázia Angely Merici v Trnave
  Chovancová Katarína ; M  Martinka Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 670 . - 77s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety noise bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pracovný priestor hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90238
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti vo firme A-STUDIO s.r.o.
  Mareništiaková Veronika ; M  Martinka Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 670 . - 71s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety fire protection audit požiarna ochrana bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90241
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Polyfunkčný komplex Eden Park, Bratislava
  Žilík Miroslav ; V  Prokopčáková Katarína (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 681
  technológia stavieb Building Technology stavebný odpad bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zariadenie staveniska
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100499
  diplomová práca
  book

  book

 7. Analýza rizík vybraného strojného zariadenia v spoločnosti Železiarne Podbrezová
  Kubek Jozef  Hrušovský Ivan (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk analysis risk analýza rizík bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci riziko manažérstvo rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90037
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Riadenie environmentálnych činností a bezpečnosť práce v integrovanom systéme manažérstva vodných elektrární
  Michalíková Zuzana  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Systém vzdelávania v oblasti BOZP v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.
  Bučko Ján  Koreň Jozef (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety e-learning pracovný úraz vzdelávanie bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90056
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov z hľadiska ergonómie vo vybraných prevádzkach podniku CESTY NITRA a. s. Nitra = The proposal of arrangements of safety and health for employees from the protection ergonomics aspect in the chosen workshops of Cesty Nitra a. s. : Diplomová práca
  Machara Marek  Hatiarová Katarína (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 69 s Prílohy, 1 CD-ROM
  ergonómia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.