Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus12881 apr^"
 1. Jak na krizi : 33 okamžitých opatření pro vaši firmu
  Simon Herman 
  1. vyd
  Praha : Management Press, 2009 . - 204 s
  ISBN 978-80-7261-204-8
  hospodárska kríza podnikový manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  Jak na krizi

  book

 2. Simulace podnikových procesů
  Dlouhý Martin  ... [et al.]
  1. vyd
  Brno : Computer Press, 2007 . - 201 s
  ISBN 978-80-251-1649-4
  podnikový manažment procesný manažment simulačné modely simulačné programy
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4110
  book

  book

 3. Znalostní management a proces jeho zavádění : průvodce pro praxi
  Bureš Vladimír 
  1. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2007 . - 212 s
  ISBN 978-80-247-1978-8
  znalostný manažment vedomostný manažment podnikový manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3120
  book

  book

 4. Lidé v celopodnikovém řízení : Multikulturní dimenze podnikání
  Petříková Růžena 
  1. vyd
  Ostrava : Dům techniky Ostrava, 2006 . - 148 s
  ISBN 80-02-01868-0
  riadenie podniku podnikový manažment podniková komunikácia podniková kultúra etika-kultúra podniková
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 5. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5140
  book

  book

 6. Řízení podle kompetencí : Management by Competencies v praxi. Strategické směřování firmy. Řízení procesů a zdrojů. Zvládání ohrožujících situací. Rozdělení rolí a úloh. Hodnocení a motivace lidí
  Plamínek Jiří  Fišer Roman
  1. vyd
  Praha : Grada, 2005 . - 180 s
  ISBN 80-247-1074-9
  manažment profesijné kompetencie ľudský kapitál podnikový manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu
  Horváth Péter 
  1. čes. vyd
  Praha : Profess Consulting, 2004 . - 288 s
  ISBN 80-7259-002-2
  manažérske účtovníctvo controlling podnikový manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book