Search results

 1. Počítačová podpora dokončovacích spôsobov obrábania
  Greguš Róbert ; M  Bartoš Rastislav (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012 . - 57s CD ROM
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies dokončovacie spôsoby obrábania
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71174
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Superfinišovanie a jeho vývojové tendencie = Superfinish and it's development trends : Bakalárska práca
  Horváth Tomáš  Baránek Ivan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 32 s 1 CD-ROM
  superfinišovanie dokončovacie spôsoby obrábania
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vývoj pásovej brúsky = Development abrasive - band grinding machine : Bakalárska práca
  Kolman Pavol  Štefánek Michal (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007
  MTF ; . - 44 s príl., 1 CD-ROM
  brúsenie dokončovacie spôsoby obrábania
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Dokončovacie spôsoby obrábania = Finishing methods of machining for steels : Bakalárska práca
  Bartošek Lukáš  Bónišová Monika (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007
  MTF ; . - 47 s 1 CD-ROM
  dokončovacie spôsoby obrábania superfinišovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Netradičné brúsne nástroje : Bakalárska práca
  Nagyová Erika  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007
  MTF ; . - 43 s 1 CD-ROM
  brúsenie dokončovacie spôsoby obrábania
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Progresívne trendy v dokončovacích spôsoboch obrábania = Progressive trends in finish machining : Bakalárska práca
  Blaško Marián ; M3000  Görögová Ingrid (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007 . - 72 s 1 CD-ROM
  dokončovacie spôsoby obrábania
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Netradičné spôsoby honovania : Bakalárska práca
  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000  Bothová Ildikó (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 58 s príl (1 CD-ROM)
  technológie strojárskej výroby obrábanie dokončovacie spôsoby obrábania honovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Prehľad strojov a zariadení v oblasti dokončovacích metód obrábania : Bakalárska práca
  Švrček Lukáš  Charbulová Marcela (xxx) ; M170
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTZS, 2006
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  technologické zariadenia a systémy dokončovacie spôsoby obrábania
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Dokončovacie spôsoby obrábania pre nekovové materiály : Bakalárska práca
  Ivanovič Pavol  Brodzáková Katarína (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 63 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby obrábanie dokončovacie spôsoby obrábania
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Dokončovanie povrchov brúsením : Bakalárska práca
  Buchtová Katarína  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2005
  MTF ; . - 58 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby brúsenie dokončovacie spôsoby obrábania
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book