Search results

Records found: 34  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus13748 nnr^"
 1. Kvalita vody. STN 75 7535. TNI CEN ISO/TR 15462 : Výber skúšok biodegradability. 1.4.2010
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2010 . - 21 s
  kvalita vody
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Kvalita vody. STN 75 7471. EN ISO 18412 : Stanovenie chrómu(VI). Fotometrická metóda pre málo znečistené vody. December 2006
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006 . - 12 s
  kvalita vody
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 3. Kvalita vody. STN 75 7539. EN ISO 14593 : Hodnotenie úplnej aeróbnej biodegradability organických látok vo vodnom prostredí. Metóda analýzy uvoľneného anorganického uhlíka v uzavretých nádobách (skúška CO2 headspace). Marec 2006
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006 . - 20 s
  kvalita vody
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 4. Kvalita vody. STN 75 7548. EN ISO 11733 : Stanovenie eliminácie a biodegradability organických zlúčenín vo vodnom prostredí. Simulačná skúška s aktivovaným kalom. Október 2005
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2005 . - 32 s
  kvalita vody
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 5. Kvalita vody. STN 75 7371. ISO 10523 : Stanovenie pH. August 2005
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2005 . - 16 s
  kvalita vody
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 6. Kvalita vody. STN 75 7531. EN ISO 9562 : Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX). September 2005
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2005 . - 24 s
  kvalita vody
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 7. Kvalita vody. STN 75 7369. EN I1899-1 : Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny. November 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 20 s
  kvalita vody
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 8. Kvalita vody. STN 75 7369. EN 1899-2 : Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 2: Metóda pre neriedené vzorky. November 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 16 s
  kvalita vody
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 9. Kvalita vody. STN 75 7540. EN ISO 9439 : Hodnotenie úplnej aeróbnej biodegradibility organických látok vo vodnom prostredí. Skúška tvorby oxidu uhličitého. December 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 24 s
  kvalita vody
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 10. Kvalita vody. STN 75 7541. EN ISO 9888 : Hodnotenie úplnej aeróbnej biodegradability organických zlúčenín vo vodnom prostredí. Statická skúška (Zahnova-Wellensova metóda). Júl 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 16 s
  kvalita vody
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book