Search results

 1. Vývoj a financovanie malých a stredných výrobných podnikov na Slovensku
  Beňadik František ; J0030  Tekulová Zuzana (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises financovanie malé a stredné podniky finančné zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74392
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Získavanie finančných zdrojov na financovanie malých a stredných podnikov = Acquisition financial sources for financing small and medium companies : Diplomová práca
  Ulbricht Ivan  Gašparovič Andrej (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD-ROM
  finančná analýza podniku finančné zdroje finančný manažment
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh optimálneho spôsobu získania finančných zdrojov v podmienkach vybraného podniku : Diplomová práca
  Kollárová Andrea  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 104 s príl., 1 CD-ROM
  finančná analýza finančné zdroje
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných podnikov : Diplomová práca
  Urbaníková Ľubica  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 67 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančný manažment finančné zdroje
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vyhodnotenie možností financovania obstarania majetku priemyselného podniku : Diplomová práca
  Hoghová Katarína ; M190  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006 . - 80 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančné zdroje
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Získavanie finančných zdrojov v stredne veľkom podniku : Diplomová práca
  Eliášová Andrea  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 97 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančný manažment finančné zdroje
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných podnikov : Diplomová práca
  Lednický Peter  Horváth Branislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 87 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančné zdroje
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Získanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných podnikov v rámci firmy VAMETAL-B, Komárno : Diplomová práca
  Koczkás Vojtech  Bednárová Marta (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 78 s príl (1 CD)
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančné zdroje
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Využitie leasingu pri financovaní nákupu dlhodobého majetku v spoločnosti EMERSON, a.s. Nové Mesto nad Váhom : Diplomová práca
  Kotleba Marek  Styková Natália (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 68 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančné zdroje
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book