Search results

 1. Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov / Ján Meravý
  Meravý Ján 
  6. aktualizované vyd.
  Trenčín Ing. Ján Meravý 2020 . - 401 s.
  ISBN 978-80-89576-09-8
  elektrotechnika
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov / Ján Meravý
  Meravý Ján 
  5.vyd.
  Trenčín Ing. Ján Meravý 2018 . - 396 s.
  ISBN 978-80-89576-05-0
  elektrotechnika
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Vektorový diagram a symbolický výpočet v elektrotechnice střídavých proudů / [aut.]Vilém Langer
  Langer Vilém 
  2.upr.vyd.
  Praha : Technicko-vědecké vydavatelství, 1951 . - 147 s
  vektory elektrotechnika
  brožúra
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book