Search results

 1. Multimediálna prezentácia s využitím Macromedia Flash pre predmet Mechatronika
  Svitek Andrej ; M  Halenár Igor (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 168 . - 49s CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry frame Flash objekt multimediálna aplikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79381
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Interaktívna multimediálna aplikácia na výčbu práce s počítačom
  Andris Filip  Bezák Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  STU v Bratislave MTF UIAM, 2010
  MTF ;
  design flash multimediálna aplikácia flash
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=24490
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Realizácia výučbového programu Zobrazovanie elementárnych oblastí v E3 = Implementation of educational program Imaging the elementary areas in the E3 : Bakalárska práca
  Kamenár Peter  Kotianová Janette (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 47 s 1 CD-ROM
  výučbový program elementárne oblasti multimediálna aplikácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Interaktívna multimediálna aplikácia na výučbu OS GNU/Linux = Interactive multimedia application for teaching OS GNU/Linux : Bakalárska práca
  Meliš Marcel  Zeman Jaroslav (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 43 s Poznámky + 1 CD-ROM
  multimediálna aplikácia návrhy flash
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Interaktívna multimediálna aplikácia pre meranie na polovodičoch (návody na cvičenia) = Interactiv multimedia application for semiconductor measurement (Practise directions) : Bakalárska práca
  Schmidt Jozef  Vragaš Stanislav (xxx) ; M1000 Tanuška Pavol (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 43 s 1 CD-ROM
  multimediálna aplikácia polovodiče flash
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vytvorenie interaktívnej zbierky úloh z matematiky (Aplikácie trojných integrálov) : Bakalárska práca
  Hrozný Tomáš  Kotianová Janette (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 32 s 1 CD-ROM
  Macromedia Flash multimediálna aplikácia animácia počítačová
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie na podporu výučby predmetu Matematika I, časť "Neurčitý integrál" = Design and realization of interactive multimedia application for the support of teaching subject of Mathematics I, part "Indefinite integral" : Bakalárska práca
  Lenický Ľuboš  Masárová Renáta (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 47 s 1 CD-ROM
  multimediálna aplikácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Návrh a vytvorenie interaktívnej multimediálnej aplikácie Objektovo orientované programovanie = Design and creation of interactive aplication Object-oriented programming : Bakalárska práca
  Keselyová Andrea  Kebísek Michal (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 40 s príl (1 CD-ROM)
  multimediálna aplikácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Tvorba interaktívnej multimediálnej aplikácie = Creating an interactive multimedial application : Bakalárska práca
  Výborčík Boris  Božek Pavol (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 33 s 1 CD-ROM
  multimediálna aplikácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie na podporu výučby predmetu Matematika I, časť "Derivácia reálnej funkcie a jej aplikácie" : Bakalárska práca
  Pavelka Martin  Červeňanský Jaroslav (xxx) ; M110
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 51 s 1 CD-ROM
  multimediálna aplikácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book