Search results

Records found: 28  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus14364 dbp^"
 1. Optimalizácia výroby a skladovania vo firme IAC Group (Slovakia) s.r.o.
  Lazar David ; J  Jerz Vladimír (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management simulation optimization výrobný proces simulácia optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83353
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Optimalizácia podpier nosníka
  Gajdošík Marek ; J  Garan Martin (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 645
  Applied Mechanics and Mechatronics optimization beam podpery optimalizácia nosník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107858
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Optimalizácia výberu parametrov pre IDS
  Kraslan Mário ; E  Marček Stanislav (Thesis advisor) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 09.07.2014 ; 73 . - 29 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics data mining optimization dolovanie dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88662
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob v podniku ZF Sachs Slovakia a. s., Trnava
  Mrvová Diana ; M  Šefčíková Miriam (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175 . - 59s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management inventory management optimization inventory skladové hospodárstvo skladovanie zásoby optimalizácia riadenie zásob
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87310
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Optimalizácia riadenia križovatiek
  Sméja Tomáš ; E  Rosinová Danica (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 17.07.2014 ; 77 . - 45 s DVD
  Industrial Informatics control optimization optimalizácia križovatka riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81677
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Optimálna topológia jednoduchých nosníkov
  Mihálik Juraj ; J  Hučko Branislav (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Applied Mechanics and Mechatronics finite element method optimization topológia optimalizácia metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83094
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh lietajúceho mobilného robota typu Quadrokopter
  Lietavec Lukáš ; E  Kostroš Juraj (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 47 s CD-ROOM
  Industrial Informatics optimization modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78237
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Model železničnej dopravy a optimalizácia jej prevádzky
  Rybanský Ivan ; E  Sekaj Ivan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 41 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics optimization optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78072
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Redukcia Binárnych rozhodovacích diagramov
  Kohútka Lukáš ; I  Pištek Peter (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 78 s príl.
  Computer and Communication Systems and Networks optimization optimalizácia multiplexor počítačové a komunikačné systémy a siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77823
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Optimalizácia vnútorných dátových štruktúr grafovej databázy SGDB
  Mészáros Michal ; I  Ciglan Marek (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 37 s príl.
  informatika Informatics optimization dátové štruktúry optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77715
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book