Search results

 1. Obnova a modernizácia budovy Stavebnej fakulty
  Bisták Andrej ; 010270 
  Informácie SvF STU : . Roč. 20, č. 2 (2020), s. 18-19
  obvodový plášť obalový plášť fasáda rekuperácia projekt
  https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/informacie_svf/informacie_2_2020_web.pdf
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 2. Bádateľské aktivity v projektovom vyučovaní fyziky / aut. Žaneta Gerhátová, Peter Perichta
  Gerhátová Žaneta ; 061000  Perichta Peter ; 061000
  Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia . S. 213-216
  bádateľské aktivity experiment fyzika projekt
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Projekt merania posunov a pretvorení technologického zariadenia
  Kopáčik Alojz ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140
  Geodézie ve stavebnictví a průmyslu : . S. 43-49
  projekt meranie technologické zariadenie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. Vybrané chyby a poruchy stavieb
  Petro Marek ; 010270  Briatka Peter ; 010270
  Buildustry . Roč. 1, č. 3 (2017), CD-ROM, s. 13-16
  porucha chyba stavba projekt realizácia kontrola defect fault structure project execution check
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 5. Vplyv nepredvídateľných nákladov pri návrhu objektov zariadenia staveniska
  Hajduchová Silvia ; V270 
  Almanach znalca . Roč. 15, č. 3 (2015), CD-ROM, s. 24-26
  zariadenie staveniska nepredvídateľné náklady projekt
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 6. Návrh metodiky pre výber projektov v priemyselných podnikoch / aut. Erika Pokorná, Jana Šujanová
  Pokorná Erika ; 064000  Šujanová Jana ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 11, č. 1 (2015), s. 30-35
  projekt projektový manažment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Vila Ibiza : Ibiza, Španielsko
  Závodný Ľubomír ; A1110 
  Arch . Roč.19, č.10 (2014), s. 63
  projekt
  článok z periodika
  CGD - Art and architectonic studies and projects - home
  article

  article

 8. Vývoj projektu a spolupráca v BIM
  Funtík Tomáš ; V270 
  Eurostav . Roč.20, č.9 (2014), s. 64-65
  building information modeling project projekt
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 9. Geotechnické poruchy spôsobené chybami projektov
  Turček Peter ; V150 
  Zakladanie stavieb 2013 : . s.9-18
  error failure chyba porucha project projekt
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 10. Stručná charakteristika a zhodnotenie priebežných výstupov z riešenia projektu Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie I.
  Fidlerová Helena ; M4000  Šmida Ľubomír ; M4000 Drieniková Katarína ; M4000 Hrdinová Gabriela ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Transfer inovácií [elektronický zdroj] . Č. 26 (2013), s.online, s.[64-70]
  spoločensky zodpovedné podnikanie projekt
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article