Search results

 1. Simulácia prevádzky komunikačných sietí
  Micovčin Štefan ; E  Oravec Miloš (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 38 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics komunikačné siete simulácia procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60814
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Realizácia fyzikálneho modelu PN priechodu v prostredí C++/java
  Firák Juraj ; E  Gallo Ondrej (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 38 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics aproximácia simulácia a modelovanie simulácia a verifikácia testov simulácia procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56377
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. HW simulátor technologického procesu = HW simulator of technological process : Bakalárska práca
  Pintér Tomáš ; M6000  Eliáš Andrej (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008 . - 64 s 1 CD-ROM
  simulácia procesov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book