Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus16014 dbp^"
 1. Návrh odporúčaní na využitie udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
  Sloboda Martin ; M  Tokárová Michaela (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175 . - 49s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable development udržateľný rozvoj priemyselný podnik spoločensky zodpovedné podnikanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112622
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení pre uplatňovanie udržateľnej spätnej logistiky v podniku CHIRANA -T. Injecta, a.s.
  Hlísta Tomáš ; M  Fidlerová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 25.06.2014 ; 175 . - 61s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management udržateľný rozvoj spätná logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87395
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na udržateľnú výrobu v podniku TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.
  Šperka Karol ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175 . - 58s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable development corporate social responsibility udržateľná výroba spoločensky zodpovedné podnikanie udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87276
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrhy odporučení na využitie udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu priemyselných podnikov na Slovensku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania (USZP)
  Žažo Alexander ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 25.06.2014 ; 175 . - 65s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable marketing corporate social responsibility sustainable development udržateľný marketing spoločensky zodpovedné podnikanie udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87249
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrhy odporučení na udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie ako objektívnej stratégie podnikania pre MSP na Slovensku
  Radoský Michal ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management the environment sustainable development udržateľný rozvoj stakeholderi životné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112195
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh odporúčaní pre udržateľný dopyt spotrebiteľov o udržateľnú spotrebu v kontexte s koncepciou udržateľného SZP
  Kocian Erik ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable marketing corporate social responsibility sustainable development spoločensky zodpovedné podnikanie udržateľný rozvoj udržateľný marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79017
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh konceptu strategických rozhodnutí stakeholderov - príležitosť pre efektívnejšie riadenie firmy BETA-CAR, s.r.o. v čase globálnej krízy
  Jánošík Ján ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility sustainable development global crisis globalization spoločensky zodpovedné podnikanie udržateľný rozvoj globálna kríza globalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87382
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh odporúčaní na zlepšenie dodávateľských a odberateľských vzťahov v kontexte so Spoločensky zodpovedným podnikaním s využitím metódy Analytický hierarchický proces
  Rovenský Dušan ; M  Naňo Tomáš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 58s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management stakeholders corporate social responsibility sustainable development spoločensky zodpovedné podnikanie udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92153
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh využitia dobrovoľných environmentálnych nástrojov na dosiahnutie udržateľného rozvoja MSP na Slovensku : Bakalárska práca
  Benčura Ján  Škyrtová Bergelová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 66 s., CD-ROM
  sustainable development environmental management system corporate social responsibility udržateľný rozvoj malé a stredné podniky systém environmentálneho manažérstva priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62075
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Dobrovoľné podnikové správy vo vzťahu k životnému prostrediu, zdraviu, bezpečnosti a udržateľnému rozvoju : Bakalárska práca
  Kamzíková Tatiana  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 84 s., CD-ROM
  sustainable development environment safety reporting udržateľný rozvoj bezpečnosť bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69360
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book