Search results

 1. Vyučovací proces a jeho hodnotenie z pohľadu žiakov vyšších ročníkov odbornej strednej školy : Záverečná práca
  Hermanská Ivona  Hambalík Alexander (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD
  inžinierska pedagogika kvalita vzdelávania
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Analýza súčasného stavu kvality vzdelávania na ZSPŠ v Trnave : Záverečná práca
  Mikušová Michaela ; M7000  Tináková Katarína (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006 . - 49 s 1 CD
  inžinierska pedagogika kvalita vzdelávania
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu : Záverečná práca
  Trenčan Branislav ; M190  Arendášová Alexandra (Consultant) ; M190
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006 . - 37 s príl (1 CD)
  inžinierska pedagogika kvalita výučby kvalita vzdelávania
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Kvalita vo vyučovacom procese : Záverečná práca
  Parašínová Gabriela  Vašková Ľubica (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 46 s príl
  inžinierska pedagogika kvalita vzdelávania
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Uplatnenie absolventov MtF v praxi : Záverečná práca
  Maarová Tatiana  Koláriková Helena (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 67 s 1 CD
  inžinierska pedagogika kvalita vzdelávania trh práce
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Kvalita výučby : Záverečná práca
  Kralovičová Mária 
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 38 s 1 CD
  inžinierska pedagogika kvalita vzdelávania
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Analýza súčasného stavu kvality vzdelávania ZSPŠ v Novom Meste nad Váhom : Záverečná práca
  Meravá Miroslava ; M190  Tináková Katarína (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006 . - 55 s 1 CD
  inžinierska pedagogika kvalita vzdelávania
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Aktuálne myšlienky J.A. Komenského v jeho dielach : Záverečná práca
  Hagarová Martina  Budinec Igor (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 41 s príl (1 CD)
  inžinierska pedagogika kvalita vzdelávania osobnosti pedagogiky pedagogické názory
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Spokojnosť študentov s vybranými aspektami štúdia na MtF STU v Trnave : Záverečná práca
  Malá Lucia  Chmelárová Zuzana (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 34 s príl., 1 CD
  inžinierska pedagogika kvalita vzdelávania
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Spokojnosť študentov s vybranými aspektami štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave : Záverečná práca
  Mačeková Miroslava  Chmelárová Zuzana (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 35 s príl., 1 CD
  inžinierska pedagogika kvalita vzdelávania
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book