Search results

 1. Bytový dom Senec realizovaný pomocou filigránových konštrukcií
  Hollý Ivan ; 010110  Abrahoim Iyad ; 010110 Ondák Adrián ; 010110 Boček Július ; 010000
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . [online], s. 75-80
  betón bytový dom filigránové prvky concrete residential house filigree elements
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Obytný súbor Color Park Žilina
  Hollý Ivan ; 010110  Abrahoim Iyad ; 010110 Ondák Adrián ; 010110 Boček Július ; 010000
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . [online], s. 81-86
  betón bytový dom železobetónová konštrukcia residential house concrete reinforcement construction
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Alternatívne integrovanie energeticky efektívneho medzipriestoru v konštrukčnom systéme panelového domu ZTB-13B
  Ruhig Roman ; 010310 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 325-332
  panelová výstavba bytový dom medzipriestor energetická hospodárnosť budov regulácia fasády
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Návrh protiradónových opatrení na bytovom dome
  Hanko Martin ; 010270  Matúšek Richard ; 010270
  Buildustry . Roč. 3, č. 2 (2019), CD-ROM, s. 37-40
  bytový dom radón zdravie
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2019/12/Buildustry-2_2019-final.pdf
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 5. Súbor bytových domov a jeho navrhovanie s využitím BIM procesov
  Laco Kamil ; 010110 
  Betonárske dni 2018 : . S. 79-84
  BIM statický návrh bytový dom structural design dwelling house
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Problémy pri rekonštrukcii potrubných rozvodov v bytovom dome
  Víchová Kamila ; 010290 
  Komplexná obnova bytových domov 2017. Kvalitne a komplexne, efektívne a udržateľne : . S. 133-136
  potrubné rozvody bytový dom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Kvalita realizácie versus projektová príprava pri obnove budov
  Minarovičová Katarína ; 010180 
  Komplexná obnova bytových domov 2017. Kvalitne a komplexne, efektívne a udržateľne : . S. 49-52
  projekt obnovy bytový dom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Meranie prietoku a teploty teplej a studenej vody v bytovom dome
  Krafčík Milan ; 010290 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 586-591
  meranie prietoku kvapalín bytový dom teplota teplej vody
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. An energy balance of hot water's system in an apartment building
  Krippelová Zuzana ; V290  Peráčková Jana ; V290
  Juniorstav 2015 : . CD-ROM, [8] s.
  energetická bilancia príprava teplej vody bytový dom energy balance preparation of domestic hot water apartment building
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Facility management vo fáze projektovania bytového domu
  Somorová Viera ; 010270 
  Správca bytových domov : . Roč. 10, č. 4 (2015), s. 24-25
  facility manažér bytový dom projektové riešenie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article