Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus18515 xcla^"
 1. HI-SMART : Weiterbildung im Bereich "Nearly Zero Energy Buildings"
  Hoffmann Sabine  Csoknyai Tamás Rabenseifer Roman ; 010180 Magyar László
  Bauphysiktage Kaiserslautern 2022 : . S. 87-89
  continuing education module higher education life-long learning nearly zero energy buildings
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Systémové hodnotenie variantných konštrukcií mobilných pracovných strojov na základe ukazovateľov metodického konštruovania
  Filípek Peter ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 Pulkovník Vladimír ; J0030
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2011 [elektronický zdroj] : . s.145-148
  module platform platforma
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Komplexné hodnotenie návrhu variantných modulárnych konštrukcií mobilných pracovných strojov
  Filípek Peter ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 Schmidtová Carmen ; J0030
  Mobilné energetické prostriedky - hydraulika - životné prostredie - ergonómia mobilných strojov : . s.71-76
  modul module platforma platform koeficient modulárnosti modularity coefficient
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. The evaluation methodology of modular structures of mobile working machines based on technical and economic indicators
  Filípek Peter ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 IZRAEL Gregor ; J0030
  Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering . Tom IX, Fasc. 3 (2011), s.173-175
  modul module modular structure
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Tvorivé aspekty v procese konštruovania mobilných pracovných strojov
  Gulan Ladislav ; J0030 
  Stavební technika . Roč. 7, č. 1 (2008), s.6-7
  modul mobilný pracovný stroj module mobile working machine
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Determination of basic technological parameters of hydraulic telescopic manipulators in modular structure
  Gulan Ladislav ; J0030  Bukoveczky Juraj ; J0030 Zajacová Ľudmila ; J0030
  Acta hydraulica et pneumatica . 1/2008 (2008), s.38-41
  mobilný pracovný stroj modul mobile working machine module
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Optimalizácia systému prevádzkového a núdzového riadenia strojov na kolesovom podvozku s kĺbovým rámom
  Mazurkievič Izidor ; J0030  Najšel Jozef ; J0030
  Acta hydraulica et pneumatica . 2/2008 (2008), s.18-22
  mobilný pracovný stroj modul mobile working machine module
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - monografia
  article

  article

 8. Structure creation of flexible constructions of mobile working machines
  Gulan Ladislav ; J0030  Zajacová Ľudmila ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030
  Annals of The Faculty of Engineering Hunedoara . Vol. 6, No. 2 (2008), s.89-94
  mobilný pracovný stroj modul mobile working machine module
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Determination of basic technological parameters of mobile working machines in modular structure
  Gulan Ladislav ; J0030  Zajacová Ľudmila ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030
  Annals of The Faculty of Engineering Hunedoara . Vol. 6, No. 2 (2008), s.85-88
  mobilný pracovný stroj modul mobile working machine module
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Tvary zaťažovacích spektier a ich vplyv na únavovú životnosť
  Jánošík Ľudovít ; J130  Bukoveczky Juraj ; J130 Gulan Ladislav ; J130 Majtán Rastislav ; J130
  Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2007 : . s.145-150
  zaťažovací proces modul loading process module
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article