Search results

 1. Analýza nepredvídaných rizík ohrozenia zdravia z požiarneho a bezpečnostného hľadiska vo vybranom nábytkárskom závode
  Novák Matej ; M  Kráľ Ján (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 169 . - 56s CD
  Occupational Health and Safety noise explosion prach prašnosť hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92043
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokalite
  Trencsík János ; V  Štefunková Silvia (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 985
  transport enviroment noise životné prostredie doprava hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100280
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Negatívne dopady dopravy na životné prostredie
  Timková Natália ; V  Bartošová Ľudmila (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 985
  noise enviroment hluk životné prostredie doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103908
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Posúdenie vplyvu dopravy na životné prostredie v danej lokalite
  Zimanová Mária ; V  Štefunková Silvia (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 985
  noise environment environment environment transport hluk životné prostredie doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103606
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Návrh základných opatrení ergonomickej racionalizácie na vybraných pracoviskách podniku Howe Slovensko s.r.o.
  Peková Martina ; M  Hatiar Karol (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 27.06.2014 ; Degree program : 175
  priemyselné manažérstvo Industrial Management ergonomics noise ergonómia hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112448
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Zásady bezpečnosti práce pri obrábaní kovových materiálov
  Ješko Štefan ; M  Szabová Zuzana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 169 . - 49s CD
  Occupational Health and Safety risk noise opatrenie hluk analýza rizika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92109
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zosilňovače pre spracovanie malých analógových signálov
  Fibich Adam ; E  Podhoranský Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 36 s CD-ROOM
  Electronics noise šum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61669
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zlepšenie pracovného prostredia pracoviska
  Šild Jozef ; M  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management noise lighting hluk osvetlenie pracovné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78972
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Negatívne dopady dopravy na životné prostredie
  Forintová Anna ; V  Bartošová Ľudmila (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  traffic noise metodika doprava hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104190
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Uloženie spaľovacích motorov v osobných vozidlách
  Koroľuk Oleg ; J  Petrák Peter (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines vibration noise frekvencia vibrácie hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83149
  bakalárska práca
  book

  book