Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus20 xcla^"
 1. Získavanie znalostí z databáz a možnosti ich využitia v riadení výrobných procesov. Knowledge discovery in database and possibilities of they usage in industrial process control
  Kebísek Michal ; M6000  Makyš Peter ; M180
  Process Control 2004 : . s.R300/1-6
  databázy výrobné procesy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 2. Sledovanie spôsobilosti výrobných procesov. Observing of capabillity of production processes
  Kučerová Marta ; M4000 
  Akademická Dubnica 2002 : . s.315-318
  výrobné procesy kvalita
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Úvaha o využití axiómy smeru toku častíc pri návrhu produktov. Consideration about application of the stream flow elements axiom by products design
  Peterka Jozef ; M3000 
  Akademická Dubnica 2002 : . s.233-236
  výrobné procesy smer toku častíc
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. O všeobecnej teórii pretržitých výrobných procesov. About general theory of the production processes
  Valentovič Ernest ; M160 
  TRANSFER 2001 : . s.464-467
  výrobné procesy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 5. Zákony výrobných procesov - kreatika
  Békés Ján ; M160 
  Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky : . s.81-83
  kreatika výrobné procesy
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 6. O jednotnej štruktúre výrobných procesov. About uniform structure of production processes
  Békés Ján ; M160  Valentovič Ernest ; M160
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.21-25
  výrobné procesy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Časové štruktúry technologických a výrobných procesov
  Polák Karol ; M150  Horváth Jozef
  Logistika 99 : . s.12-15
  technologické procesy výrobné procesy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.