Search results

 1. Návrh opatrení na zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku
  Krajčíková Erika ; M  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant pracovný úraz bezpečnosť práce prevencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79023
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
  Šlezinger Viliam ; E  Lehocki Fedor (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 50 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics diagnostics prevencia diagnostika telemedicína
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78106
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Nástroje na prevenciu ľudských chýb v jadrovej elektrárni
  Anguš Vladislav ; J  Červeňan Andrej (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management prevencia chyba človek
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74137
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Havarijné plánovanie pri úniku chlóru v spoločnosti Slovalco a.s. Žiar nad Hronom
  Král Lukáš ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 74s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety chlorine havarijné plánovanie prevencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66672
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Ochrana pred požiarmi v kultúrnych a pamäťových inštitúciách
  Ondrejička Marián ; M  Chrebet Tomáš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 48s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety safety fire protection prevencia bezpečnosť požiar ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66370
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. book

  book

 7. Nebezepčenstvá prachov z azbestu
  Vyskoč Mathew  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  prevencia prašnosť pracovné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=53125
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Analýza zdrojov a príčin pracovných úrazov a ich prevencia
  Zigo Jaroslav ; M5000  Kuracina Richard (Thesis advisor) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  sources legislation pracovný úraz prevencia legislatíva zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47099
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Posudzovanie a predikcia hluku na pracovisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  Vengrínová Hana  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  prevencia hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=53086
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Posúdenie plánu prevencie na prevádzke CROSS-DOCK v spoločnosti GEFCO Slovakia = Appraisal of the Plan of prevention Cross-dock GEFCO Slovakia : Bakalárska práca
  Trebatická Martina  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 53 s prílohy (1 CD-ROM)
  riziko analýza aspektovo-orientovaná prevencia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book