Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus21196 ddp^"
 1. Návrh vizualizácie ovládania priemyselného robota IRB-120
  Krivý Martin ; M  Ružarovský Roman (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 195 . - 71s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems programming industrial robot programovanie priemyselný robot
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99149
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Kontrola prítomnosti symbolov označenia elektrickej a tlakovej skúšky na výstupnom pracovisku montážnej linky svetlometov DAF 10170
  Filípek Juraj  Holubek Radovan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems design assembly line system implementation application sensor programming systém programovanie prípravok návrh montáž implementácia aplikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90538
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh riadenia elektropohonov
  Hyroš Marek  Košťál Peter (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems programming automatizácia programovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90389
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Simulácia konštrukčného riešenia automatizovanej zváracej bunky pomocou simulačného software Robcad
  Krajčí Marek  Chytil Marián (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012
  MTF ; . - 83 s
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production programming robot simulation programovanie simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80215
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. book

  book

 6. Programovanie vybraných úloh v rámci Lokálneho analyzačného centra SUT
  Mináriková Martina ; V130  Igondová Miroslava (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography data processing server server programming spracovanie dát programovací jazyk program server server programovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84420
  diplomová práca
  book

  book

 7. Návrh výučbového pracoviska v laboratóriu programového riadenia výrobných systémov = Proposal of teaching department in the laboratory of software management for manufacturing systems : Diplomová práca
  Hanzlíček Michal  Košťál Peter (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2011
  MTF ; . - 72
  programming elektrický motor programovanie elektrický pohon výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67963
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh a realizácia systému spojitej regulácie automatického plynového kotla pomocou programovateľného relé Teco : Diplomová práca
  Sládek Dušan  Božek Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 82 s., CD-ROM
  programming automation programovanie automatizácia aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75008
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Vplyv CNC zariadení na proces trvalého zlepšovania v spoločnosti Hammerbacher SK : Diplomová práca
  Janeček Miroslav 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011
  MTF ; . - 66
  programming cutting machine CAD/CAM programovanie robotické systémy CAD/CAM teória obmedzení počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67880
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Programovanie polohy laboratórneho robotického ramena
  Tkáč Lukáš ; J0020  Rohaľ-Ilkiv Boris (Thesis advisor) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  automatizácia a informatizácia strojov a procesov Automation and Informatics of Machines and Processes programming programovanie robot
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62205
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book