Search results

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry podniku SEMAT, a.s.
  Dohnálová Simona ; M  Samáková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 75s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management values corporate culture hodnoty zamestnanec podniková kultúra dotazník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87364
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na formovanie podnikovej kultúry ako nástroja lojality a angažovanosti zamestnancov v podniku Slovenské elektrárne, a.s.
  Pernišová Lenka ; M  Vaňová Jaromíra (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 173 . - 66s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant corporate culture podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92060
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku WENS DOOR s.r.o.
  Barta Lukáš ; M  Mrvová Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant corporate culture podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89031
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie personálneho marketingu a získavania nových zamestnancov z trhu práce v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
  Krajčovič Matej ; M  Hrablik Martin (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant corporate culture turnover fluktuácia firemná kultúra spokojnosť zamestnancov personálny marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102436
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku ALUKOV, spol. s r.o.
  Staňová Ľubica ; M  Samáková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant analysis corporate culture analýza podniková kultúra podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71562
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
  Matejov Ľubomír ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation corporate culture motivácia podniková kultúra zamestnanci manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84731
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
  Kubovičová Barbara ; M  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 63s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate culture podniková komunikácia podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71128
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Prvky podnikovej kultúry a ich analýza v priemyselnom podniku Lycos-trnavské sladovne s.r.o.
  Zajíčková Ivana ; M  Štefková Petra (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 59s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant analysis corporate culture prvky analýza podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84682
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na formovanie podnikovej kultúry v podniku LYCOS - Trnavské Sladovne, s.r.o., Trnava
  Lošonská Dominika ; M  Mrvová Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 57s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant corporate culture
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66591
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrhy opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry v podniku INA SKALICA spol. s r.o.
  Kucharičová Jana  Šefčíková Miriam (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 69s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate culture podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52320
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book