Search results

 1. Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku McCarter a.s., Bratislava
  Fördös Zsolt ; M  Baran Dušan (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 62s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management human resources ekonomika manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89036
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie výkonu manažérskych funkcií v Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s.
  Vagovičová Martina ; M  Vaňová Jaromíra (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management manager manažérske funkcie manažérske kompetencie manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78970
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
  Matejov Ľubomír ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation corporate culture motivácia podniková kultúra zamestnanci manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84731
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Využitie moderných nástrojov pre vývoj informačného systému na báze Architektúry orientovanej na služby
  Toma Martin ; I200  Rozinajová Viera (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 38 s príl.
  informatika Informatics business architecture manažment SCA architektúra SOA
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77776
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Návrh opatrení pre zefektívnenie rozvoja mäkkých zručností zamestnancov v spoločnosti Praktik Textil s.r.o., Trnava
  Drobná Dominika ; M  Jakábová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 74 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personnel management skill personálny manažment manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66390
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Adaptácia zamestnancov v podniku POWER ONE, s. r. o. Dubnica nad Váhom : Bakalárska práca
  Kaprálik Roman  Ridzoňová Zuzana (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 65 s., CD-ROM
  human resources adaptation ľudské zdroje adaptácia manažment personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57749
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Využitie RCA pri manažmente telekomunikačných sietí
  Višenka Filip ; E  Medvecký Martin (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 35 s
  Telekomunikácie Telecommunications manažment telekomunikačné siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56683
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Inovačné metódy v komplexnom manažérstve kvality
  Alsanea Fahd S.M.Gh.A. ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Management quality kvalita manažment Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76820
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Vzdelávanie zamestnancov v podniku
  Bordáč Patrik  Holkovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise vzdelávanie manažment Management education
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46999
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book