Search results

 1. Dielektrické vlastnosti čadičovej keramiky = Dielectric properties of basalt ceramic : Bakalárska práca
  Pienčák Miroslav  Riedlmajer Robert (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  keramika dielektrické vlastnosti čadič
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Možnosti elektrických meraní pri určovaní vybraných optických vlastností chalkogénnych skiel = Resources of electrical measures by taking chosed optical properties of chalcogenic glasses : Bakalárska práca
  Lipan Rastislav  Kalužný Ján (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 39 s 1 CD-ROM
  chalkogénne sklá polovodiče dielektrické vlastnosti optické vlastnosti polovodičov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Sledovanie degradácie PVC pomocou elektrických metód = Monitoring of degradation PVC through the electric methods : Bakalárska práca
  Sandtner Jaroslav  Kubliha Marian (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 57 s 1 CD-ROM
  PVC elektrické vlastnosti dielektrické vlastnosti
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book