Search results

 1. Poruchy, rekonštrukcie a sanácie v geotechnike
  Turček Peter ; V150 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 134 s.
  ISBN 978-80-227-3177-5
  failure reconstruction porucha sanácia rekonštrukcia
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book