Search results

 1. Štatistika jednoducho v Exceli
  Chajdiak Jozef ; R2020  Mach Peter (rec.) Luha Ján (rec.)
  Bratislava : Statis, 2013 . - 341 s
  ISBN 978-80-85659-74-0
  štatistika Excel
  učebnica
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3140
  Štatistika jednoducho v Exceli

  book

 2. Základy statistiky : aplikace v technických a ekonomických oborech
  Neubauer Jiří  Sedlačík Marek Kříž Oldřich
  Praha : Grada Publishing, 2012 . - 236 s
  ISBN 978-80-247-4273-1
  štatistika matematická štatistika teória pravdepodobnosti
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Základy statistiky

  book

 3. Štatistika v Exceli 2007
  Chajdiak Jozef ; R2020 
  1. vyd.
  Bratislava : Statis, 2009 . - 304 s
  ISBN 978-80-85659-49-8
  štatistika Excel
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF5010
  Štatistika v Exceli 2007

  book

 4. Štatistika pre ekonómov
  Pacáková Viera 
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2003 . - 358 s
  ISBN 80-89047-74-2
  štatistika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF1100
  R0001
  book

  book

 5. Stochastické modely merania
  Wimmer Gejza  Palenčár Rudolf ; J110 Witkovský Viktor
  Bratislava : Ing. Peter Juriga - Grafické štúdio, 2001 . - 115 s
  ISBN 80-968449-2-X
  štatistika meranie metrológia metrológia skúšobníctvo akreditácia modelovanie plánovanie experimentov
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0101
  book

  book

 6. Metoda Mocte Carlo a možnosti jejího uplatnění
  Fabian František  Kluiber Zdeněk
  Praha : PROSPEKTRUM, 1998 . - 148 s
  ISBN 80-7175-058-1
  štatistika stochastické procesy Metódy Monte-Carlo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Introduction to statistics / [aut.] Walpone,Ronald E
  Walpone Ronald E 
  3.ed.
  New York : Macmillan Publishing Company, 1990 . - 521 s
  štatistika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI7101
  book

  book

 8. Teorie statistiky pro řízení a plánování / [aut.]Jara Kaňoková
  Kaňoková Jara 
  1.vyd.
  Praha : SNTL, 1989 . - 398 s
  štatistika plánovanie a riadenie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 9. Základy štatistiky pre psychológov, pedagógov a sociológov / [aut.]Günter Clauss, Heinz Ebner; Z nem. kol
  Clauss Günter  Ebner Heinz
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988 . - 501 s
  štatistika
  učebnica
  book

  book

 10. Příklady k základům statistiky / [aut.]Lubomír Cyhelský, Jiří Hustopecký, Prokop Závodský
  Cyhelský Lubomír  Hustopecký Jiří Závodský Prokop
  1.vyd.
  Praha : SNTL, 1988 . - 409 s
  štatistika príklady
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3010
  book

  book