Search results

 1. Štúdium sorpčných vlastností materiálov pri zachytávaní prevádzkových kvapalín / aut. Peter Godovčin
  Godovčin Peter ; 060000 
  ŠVOČ 60 : . S. 671-681
  sorbenty recyklácia štatistika
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 2. Analýza dostupných metód pre určovanie koeficientu filtrácie
  Škvarka Juraj ; 010150 
  XXXVI. Priehradné dni 2018 : . USB kľúč, s. 203-207
  koeficient filtrácie priepustnosť podložie štatistika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Viacosové stratégie v softvéri Powermill / aut. Rudolf Zaujec, Peter Pokorný
  Zaujec Rudolf ; 063000  Pokorný Peter ; 063600
  Centrum excelentnosti 5-osového obrábania . CD-ROM, s. 140-148
  obrábanie CAD štatistika
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 4. Traffic Flow Optimization and Visualization in MPLS Networks
  Hrubý Martin ; I100  Olšovský Michal ; I100 Kotočová Margaréta ; I100
  WCE 2013 : . s.849-854
  MPLS siete QoS štatistika riadenie premávky
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Použitie moderných štatistických metód v kriminalistike
  Sabo Miroslav ; V220  Hajdúková Tatiana
  Pokroky v kriminalistike 2011 EU SEC II/B : . s.116-122
  DNA drogy štatistika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Definície ekonomických ukazovateľov ako súčasť etapy štatistického zisťovania stavu národného hospodárstva a jeho častí - problém definície pridanej hodnoty
  Chajdiak Jozef ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 1 (2008), s.31-35
  štatistika pridaná hodnota statistics add value
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Implikovanie ukazovateľov zápasovej štatistiky do obsahu prípravy profesionálneho tenistu. Implication of match statistics indicators into the concept of professional tennis-player training
  Gálik Karol ; M340 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 23 (2007), s.29-34
  ukazovatele štatistika tenis
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - článok
  article

  article

 8. Realita nášho školstva podľa správy Key Data on Education in Europe 2005
  Pavlendová Gabriela ; V240  Tisovičová Antónia
  Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok . Roč. 6, č. 2 (2006), s. 11-17
  štatistika školstvo stratégia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - článok
  article

  article

 9. Štatistické vyhodnotenie úrazovosti ako významný zdroj informácií pre riadenie rizika
  Sabo Milan ; M390  Vrábeľová Xénia ; M390 Demovič Stanislav
  Bezpečná práca . Roč. 3 (2006), s.7-9
  štatistika úrazovosť riziká
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  (1) - príručka
  article

  article

 10. Meranie, pravdepodobnosť a štatistika. Measurement, probability and statistics
  Borovička Milan ; M160  Janáč Alexander ; M3000 Borovička Peter
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 17 (2004), s.35-42
  meranie štatistika
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article