Search results

 1. Návrh aplikácie metód pre zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v systéme manažérstva kvality : Diplomová práca
  Fančovičová Alena  Mrvová Ivana (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  quality improvement waste kvalita inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76915
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zdokonalenia environmentálneho manažérstva podniku : Diplomová práca
  Rakúsová Mariana  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 92 s., CD-ROM
  continuous improvement improvement zdokonaľovanie zlepšovateľstvo neustále zlepšovanie trvalo udržateľný rozvoj priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68008
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh projektu aplikácie metódy 5S na vybraných prevádzkach (Taviareň, Odlievanie, Apretovňa) v podniku Fagor Ederlan Slovensko, a.s. : Diplomová práca
  Slašťan Martin  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 76 s., CD-ROM
  implementation improvement implementácia metóda 5S inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76922
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh projektu aplikácie metódy 5S vo vybraných priestoroch (dielňa a sklad) organizácie EUROTIP, s.r.o. : Diplomová práca
  Križanovičová Zuzana  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 92 s., CD-ROM
  quality improvement pracovné prostredie kvalita metóda 5S inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76949
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh aplikácie metód a nástrojov pri zlepšovaní kvality v prevádzke ťaháreň 1 : Diplomová práca
  Vaisová Mária  Kučerová Marta (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 80 s., CD-ROM
  improvement quality nástroje manažérstva kvality kvalita inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76973
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Aplikácia metodiky Six sigma pri zlepšovaní procesu lakovania : Diplomová práca
  Baráni Milan  Kučerová Marta (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  improvement inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76926
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh implementácie vybraných nástrojov a metód hodnotenia funkčnosti a výkonnosti systému manažérstva kvality
  Maslaňák Jaroslav  Meravá Miroslava (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  výkonnosť quality performance improvement
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76989
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov
  Moleková Veronika  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  odmeňovanie motivácia remuneration improvement motivation stimulation stimulácia employees
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63275
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh metód trvalého zlepšovania procesov v ŽOS Trnava, a.s.
  Machalová Jana  Nováková Renáta (Thesis advisor) ; M300
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  procesný prístup process improvement
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76988
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh metód a nástrojov na zlepšovanie vybraných procesov v spoločnosti KLIMA KONZULT, spol. s r.o.
  Ďuriška Vojtech  Holbojová Alena (xxx)
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  procesné manažérstvo improvement tool process process management nástroj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76982
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book