Search results

 1. Informačné technológie v riadení logistiky
  Kvačkaj Michal ; M  Bachratý Michal (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 73 . - 51 s DVD
  Aplikovaná informatika Applied Informatics RFID RFID logistika RFID RFID informačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61638
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Implementácia systému na elektronickú preskripciu liekov
  Kaniansky Tomáš ; E  Kossaczký Igor (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 37 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics web service informačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64826
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Analýza vplyvu nedostatku nových prevratných riešeni v IT za ostaných 10 rokov na vznik finančnej a ekonomickej krízy
  Endresl Miroslav ; E  Fodrek Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 52 s
  Aplikovaná informatika informačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56540
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Analýza vplyvu nedostatku nových prevratných riešeni v IT za ostaných 10 rokov na vznik finančnej a ekonomickej krízy
  Kurcz Robert ; E  Fodrek Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 36 s
  Aplikovaná informatika informačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49992
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Analýza vplyvu nedostatku nových prevratných riešeni v IT za ostaných 10 rokov na vznik finančnej a ekonomickej krízy
  Horník Adam ; E  Fodrek Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 50 s
  priemyselná informatika crisis kríza automatizácia Aplikovaná informatika informačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50591
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Modelovanie dynamických procesov pomocou neurónových sietí.
  Soós Dávid ; E010  Kajan Slavomír (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 36 s
  neurónové siete model systému validácia modelu optimalization optimalizácia dynamic system Aplikovaná informatika informačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50057
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Analýza vplyvu nedostatku nových prevratných riešení v IT za ostaných 10 rokov na vznik finančnej a ekonomickej krízy
  Koštial Jaroslav ; E  Fodrek Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 26 s
  Aplikovaná informatika innovation inovácie analýza aspektovo-orientovaná analysis informačné technológie ekonomika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60686
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Riadenie informačných a komunikačných technológií prostredníctvom ITIL a ITSM
  Mészároš Andrej ; E  Medvecký Martin (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 49 s
  Management manažment informácia Telekomunikácie komunikačné technológie informačné technológie ITIL
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=21950
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zlepšenie využívania intranetu v podniku Havetta Karol - HAPEKO, Kolárovo=Enterprise information systems. : Bakalárska práca
  Plavec Peter  Šujanová Jana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  podnikový informačný systém intranet informačné technológie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Informačný systém údržby pre evidenciu údajov zariadení = Information maintenance system for data record - keeping of appliances : Bakalárska práca
  Zimerman Norbert  Mihel Pavol (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2006
  MTF ; . - 49 s príl (1 CD-ROM)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle informačné systémy informačné technológie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book