Search results

 1. Návrh informačného systému pre ŽSR - Modul dynamika jazdy vlaku
  Behanec Branislav ; M  Križanová Gabriela (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 965 . - 96s CD
  železničná doprava informačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102979
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Využitie IKT v procese nadobúdania kľúčových kompetencií žiakov SOŠ : Diplomová práca
  Mazúrová Petra  Rusková Dagmar (Thesis advisor) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 73 s., CD-ROM
  key competencies competencies information technologies kompetencie komunikačné technológie informačné technológie kľúčové kompetencie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68123
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Využitie ITSM/ITIL pri manažmente informačných a komunikačných technológií
  Jantolák Štefan ; E  Medvecký Martin (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 71 s
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics ITIL informačné technológie komunikačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71855
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Návrh manažmentu IKT s využitím SOA
  Gavorník Marián ; E  Medvecký Martin (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 58 s
  Telekomunikácie Telecommunications SOA informačné technológie komunikačné technológie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71705
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Databáza účinných látok ovplyvňujúcich ľudské zdravie
  Bystrický Tomáš ; E  Králová Zdenka (Thesis advisor) ; E1260
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 48 s príl. 14 s.
  Aplikovaná informatika informačné technológie databáza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60251
  diplomová práca
  book

  book

 6. Spracovanie XML s Javou v prostredí MS SQL
  Pálfy Juraj ; I300  Schindler Frank (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 103 s
  informačné technológie Aplikovaná informatika XML Java SQL
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61351
  diplomová práca
  book

  book

 7. Aspekty využitia informačno komunikačných technológií na stredných školách = The aspects of using the information and communication technologies of educations on second technical schools : Diplomová práca
  Deák Ľubomír  Tóblová Eva (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 75 s 1 CD-ROM
  informačné technológie komunikačné technológie e-learning
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Implementovanie informačných a komunikačných technológií do pedagogického procesu = Activities of informations management : Diplomová práca
  Vrábelová Žaneta  Rusková Dagmar (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 68 s príl (1 CD-ROM)
  informačné technológie komunikačné technológie pedagogický proces
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Informačno komunikačné technológie a súčasná škola : Diplomová práca
  Slivová Jozefína  Tóblová Eva (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 124 s 1 CD-ROM
  informačné technológie komunikačné technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. IKT vo výučbe = IKT in teaching : Diplomová práca
  Garaiová Margita  Hlavatý Rastislav (xxx) ; M340
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 78 s príl., 1 CD-ROM
  informačné technológie komunikačné technológie informačná gramotnosť
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book