Search results

 1. Domy chráněné zemí
  Frkal Luděk 
  1.vyd
  Brno : ERA, 2007 . - 94 s
  ISBN 978-80-7366-095-6
  nízkoenergetický dom ekológia domy v zemi domy rodinné ekologická architektúra
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR4000
  SVF3100
  book

  book

 2. Zdravý dom biodom
  Stockmann Jaroslav  Žert Vlastimil
  Košice : YUDINY, 2007 . - 248 s
  ISBN 80-967652-1-3
  biodom ekológia ekologická architektúra
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR3101
  book

  book

 3. Bioplyn v praxi : Teorie - projektování - stavba zařízení - příklady
  Schulz Heinz  Eder Barbara
  1. české vyd.
  Ostrava-Plesná : HEL, 2004 . - 164 s
  ISBN 80-86167-21-6
  bioplyn ekologická architektúra
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  FEI0002
  SJF0100
  SVF0100
  Bioplyn v praxi

  book

 4. Oesterreichish-Slowakish-Tchechisches Handbuch der Raumplanungsbegriffe. Slovensko-česko-rakúska príručka územno plánovacej terminológie
  Finka Maroš ; A440  Prikryl Zdeněk Semsroth Klaus
  Hannover : ARL, 2000 . - 468 obr.príl
  ISBN 3-88838-528-8
  plánovanie územné urbanizmus ekologická architektúra
  príručka
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 5. Moderný a úsporný dom 2 : na ktorý vám stačí stavebné sporenie
  Michálik Juraj (Compiler) 
  Bratislava : T+E, 1998 . - 151 s
  ISBN 80-85691-05-1
  budovy obytné ekologická architektúra
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  SVF1100
  book

  book

 6. Garáž a vybavení garáže
  Mach Jiří R. 
  Praha : Grada, 1998 . - 109 s
  ISBN 80-7169-741-9
  ekologická architektúra garáže vybavenie garáže
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  SVF2000
  book

  book

 7. Manuál k účasti verejnosti v procese environmentálneho rozhodovania : Súčasný stav a výhľad do budúcnosti SR
  Belčáková Ingrid ; A7170  Gindlová Daniela ; A0980 Petríková Dagmar ; A440
  Budapest : Reed Consumer Books Limited, 1994 . - 149 s
  ISBN 963 04 4196 9
  životné prostredie ekologická architektúra
  príručka
  BCK - Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 8. Zdravotní nezávadnost stavebních konstrukcí I. : Vlhkost a uvolňování škodlivin do ovzduší
  Kupilík Václav 
  Praha : Stav-Inform, 1994 . - 47 s.;tab.,grafy
  ISBN 80-85380-34-X
  konštrukcie stavebné ekologická architektúra
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  SVF1001
  book

  book