Search results

 1. Štúdium urýchlenia ozonizácie vybraných organických polutantov : dizertačná práca
  Šudý Marián ; M390  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.09.2014 ; Degree program : 198 . - 194s príl. + CD + autoreferát
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety efficiency atrazine ozonation degradation účinnosť degradácia ozonizácia atrazín ekotoxicita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95488
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Štúdium degradácie polycyklických aromatických uhľovodíkov progresívnymi metódami : Dizertačná práa
  Kupková Veronika ; M390  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011 . - 99 s., autoreferát, CD-ROM
  extraction HPLC degradation polycyclic aromatic hydrocarbons extrakcia HPLC degradácia polycyklické aromatické uhľovodíky integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63878
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book