Search results

 1. Migrácia Modulárneho operačného systému na vybranú platformu
  Kobza Ladislav ; I  Vojtko Martin ; 070100 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 55 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88223
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Rozšírenie architektúry SIP Single Port
  Galiński Marek ; I100  Murányi Ján (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 59 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks MPLS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88214
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Kontrola testovateľnosti ciest digitálnych obvodov
  Lipovský Marek ; I  Siebert Miroslav (XXX) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 67 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88231
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 4. Výpočet štatistiky pokrytia porúch v digitálnom systéme
  Protuš Peter ; I  Siebert Miroslav (XXX) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 48 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88046
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Mobilná aplikácia uvedomujúca si spotrebu
  Trybulová Natália ; I  Tvarožková Mária (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 72 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks power consumption spotreba energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88263
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 6. Grafický model porúch v pamätiach
  Bacigál Lukáš ; I  Krištofík Štefan (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 32 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks fault porucha pamäť
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Ako učiť počítač piškvorky
  Buocik Martin ; I  Pospíchal Jiří (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 53 s príl.
  . - 53 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks neural network neurónová sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77803
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Detekcia útokov na používateľské účty operačného systému za podpory bezpečnostných metrík
  Uherek Peter ; I  Jurík Peter (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 76 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks information security intrusion detection system autentifikácia informačná bezpečnosť metrika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88265
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Spracovanie dlhodobých meraní vybraných charakteristík Internetu
  Vaško Ondrej ; I  Bernát Dušan (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 72 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks database skript databáza štatistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88059
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Vizualizácia grafu toku programu
  Žalman Boris ; I  Ďuríček Maroš (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 53 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88272
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book