Search results

Records found: 490  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus30846 ddp^"
 1. Návrh zefektívnenia systému pracovnej motivácie zamestnancov v podniku Scheidt & Bachmann Slovensko s. r. o.
  Živčicová Beáta ; M  Szabó Peter (Thesis advisor) ; M8700
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2015
  MTF ; 03.06.2014 ; 189
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation motivácia mzda benefity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98961
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh metodiky monitoringu a riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
  Bariš Radoslav ; M  Šnircová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 75s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98937
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zvýšenia efektivity materiálového toku v spoločnosti VACUUMSCHMELTZE, s.r.o.
  Mikuš Ondrej ; M 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 189 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management efficiency automation material flow automatizácia materiálový tok efektivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99142
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Optimalizácia ručnej manipulácie s bremenami s využitím vybraných metód hodnotenia fyzického zaťaženia na vybraných pracoviskách v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.
  Lackovič Michal ; M  Beňo Rastislav (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 83s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management fyzické zaťaženie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99270
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh ergonomickej racionalizácie procesov ručnej manipulácie a usporiadania vybraných pracovísk v podniku STREIT TRNAVA s.r.o.
  Kollariková Monika ; M  Beňo Rastislav (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 92s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material handling ergonomics bremeno racionalizácia ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103424
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku JASPLASTIK-SK spol. s r.o. v Galante
  Žigová Martina ; M  Hatiar Karol (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 97s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management ergonomics risk riziko práca ergonómia racionalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99208
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh riešenia pre zlepšenie merania a riadenia výkonnosti zamestnancov v IKEA Industry Slovakia, s.r.o., odštepný závod Trnava
  Zajíčková Ivana ; M  Jakábová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 73s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management kľúčové ukazovatele výkonnosti riadenie výkonnosti meranie výkonnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99198
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh riešenia ergonomickej racionalizácie vo vybraných prevádzkach podniku Železiarne Podbrezová a.s.
  Demian Matúš ; M  Hatiar Karol (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management load ergonomics ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98990
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh pre implementáciu procesného prístupu v oblasti ľudských zdrojov spoločnosti Silcotec Europe (SK) s. r. o., Komárno
  Horňáková Mária ; M  Jakábová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 80s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management procedural approach process management procesný prístup proces procesný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99040
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh na zníženie nákladov na výrobu gumokovového dielu a jeho šrotovitosti vo firme ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
  Lošonská Dominika ; M  Bestvinová Viera (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 66s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management cost quality production náklady kvalita výroba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99284
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.