Search results

 1. Čistenie odpadných vôd v JE
  Bočkay Ján ; J  Urban František (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering sewage jadrová elektráreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83879
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Zneškodňovanie kalov z úpravy chladiacich vôd v JE
  Tonkovič František ; J  Urban František (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering sludge management kalové hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83887
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Protirázová ochrana potrubného systému.
  Ďureje Peter ; J  Knížat Branislav (Thesis advisor) ; J170
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89529
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Stupeň krytia potreby tepla na ohrev teplej vody pomocou solárnych kolektorov
  Kúdela Michal ; J  Záležáková Lucia (Thesis advisor) ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering solárny kolektor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89800
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Radiálny ventilátor pre dopravu vzduchu
  Uherík Peter ; J  Ridzoň František (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering calculation výpočet rozdelenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84965
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Rekonštrukcia vykurovacej sústavy rodinného domu a porovnanie viacerých zdrojov tepla
  Oravec Marek ; J  Závodný Zdenko (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering heat source reconstruction tepelná strata zdroj tepla vykurovacia sústava rekonštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90360
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Využitie kavitácie a jej eróznych účinkov
  Kmentová Zuzana ; J  Olšiak Róbert (Thesis advisor) ; J170
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering Kavitácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83213
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Hlavné zariadenia primárneho okruhu JE s tlakovodným reaktorom
  Chabreček Jozef ; J  Urban František (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83904
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. CFD analýza vzduchom obtekaného telesa
  Jančová Zuzana ; J  Bereznai Jozef (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering convection analysis CFD CFD analýza CFD CFD
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83884
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Analýza stavu kondenzácie v kondenzátore parnej turbíny
  Konc Ľubomír ; J  Ridzoň František (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83874
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book