Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus32 ddp^"
 1. Nanokompozitné tvrdé vrstvy s odolnosťou proti oxidácii pri vysokých teplotách
  Tomčík Matúš  Mikula Marián (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 92 s
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering thin films tenké vrstvy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79800
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Naprašované transparentné vodivé oxidy Zn dopované Ga
  Víglaská Dominika ; E  Flickyngerová Soňa (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 54 s
  Microelectronics tenké vrstvy solar cell Mikroelektronika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71665
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Multimédiá v elektronike
  Rybár Jakub ; E030  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 54 s
  multimedia feedback multimédiá tenké vrstvy Mikroelektronika elektronika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61650
  diplomová práca
  book

  book

 4. Naprašované tenké vrstvy ZnO:Al, Ga, Sc
  Krivička Martin  Flickyngerová Soňa (Thesis advisor) ; E030 Novotný Ivan (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 64 s
  tenké vrstvy naprašovanie
  diplomová práca
  book

  book

 5. Depozícia tenkých vrstiev využitím magnetrónového naprašovania a dutej katódy
  Brath Tomáš ; E030  Búc Dalibor (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 74 s
  elektronika Mikroelektronika tenké vrstvy naprašovanie
  diplomová práca
  book

  book

 6. Optimalizácia dávkovania kvapalného prekurzora pre prípravu tenkých vrstiev metódou MOCVD
  Dzvoník Róbert  Fröhlich Karol (Thesis advisor) Harmatha Ladislav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 46 s
  elektronika Mikroelektronika tenké vrstvy
  diplomová práca
  book

  book

 7. Mikroštruktúra nanokryštalických zliatin typu NANOPERM (Fe1-xCox)76Mo8Cu1B15 v závislosti od pomeru Fe:Co
  Uhlár Miroslav  Miglierini Marcel (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 48 s
  Mikroelektronika tenké vrstvy CMOS
  diplomová práca
  book

  book

 8. Langmuirove vrstvy chlorofylu a: modelové systémy fotosyntézy
  Sokolský Michal ; E060  Cirák Ján (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 53 s
  Fyzikálne inžinierstvo tenké vrstvy fyzika tenkých vrstiev fyzika povrchov
  diplomová práca
  book

  book

 9. Mikroštruktúra HfO2 a Hf1-xSixOy dielektrických tenkých vrstiev s vysokou permitivitou určených pre moderné CMOS štruktúry
  Franta Marek  Harmatha Ladislav (Thesis advisor) ; E030 Rosová Alica (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 43 s
  Mikroelektronika tenké vrstvy CMOS
  diplomová práca
  book

  book

 10. Analýza prúdovo-napäťových charakteristík štruktúr MOS s tenkými dielektrickýcmi vrstvami s vysokou dielektrickou konštatantou
  Vernarský Vladimír  Ťapajna Milan (Thesis advisor) ; E210 Harmatha Ladislav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 42 s
  Mikroelektronika MOS štruktúry tenké vrstvy meranie dielektrických veličín
  diplomová práca
  book

  book