Search results

Records found: 59  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus32092 dbp^"
 1. Analýza činností testovacej stanice iCIM 3000
  Svitek Ondrej ; M  Ružarovský Roman (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; 01.07.2014 ; 179 . - 70s CD
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems measurement control check analysis meranie kontrola analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87738
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza štruktúr operačného systému Linux
  Maťo Jozef ; E  Balogh Štefan (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 08.07.2014 ; 73 . - 83 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics analysis Linux Linux jadro dátové štruktúry Linux Linux analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88683
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh výroby zadného veka vo firme Sauer-Danfoss, a.s.
  Bielak Tibor ; M  Laca Ľuboš (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 174 . - 42s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies analysis proposal production model analýza návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79468
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. CFD analýza vzduchom obtekaného telesa
  Jančová Zuzana ; J  Bereznai Jozef (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 44
  energetické strojárstvo Power Engineering convection analysis CFD CFD analýza CFD CFD
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83884
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Ekonomická analýza zariadení pre komplexné spracovanie starých karosérií
  Michalková Nora ; J  Čačko Viliam (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 16.06.2014 ; 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management analysis shear pressing analýza lisovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104058
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zefektívnenie vzdelávania zamestnancov v priemyselnom podniku Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Skalica
  Daňová Dominika ; M  Černá Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 24.06.2014 ; 173 . - 47s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant analysis education human resources analýza vzdelávanie ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87441
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie finančnej štruktúry vo vybranom priemyselnom podniku
  Moravčíková Michaela ; M  Petráš Rastislav (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175 . - 55s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management analysis structure štruktúra analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112407
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Siete orientované na obsah a poskytované služby
  Michalský Matej ; E  Blichár Juraj (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 42 s
  Telekomunikácie Telecommunications analysis analýza sieť obsah
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78398
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Meranie a vyhodnotenie kvality elektrickej energie v budove FEI STU
  Víglaský Matej ; E  Viglaš Dominik (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 46 s
  Electrical Engineering electricity analysis analýza elektrická energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78190
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Statická analýza základovej dosky typovej budovy PP2-B
  Kozák Martin ; V  Paulík Peter (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering reinforced concrete foundation slab analysis železobetón model základová doska analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79951
  bakalárska práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.