Search results

Records found: 186  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus3354 ddp^"
 1. Meranie výkonnosti vo vybranom podniku
  Ružovičová Barbora ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises quality kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94900
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Stavebno-technologický projekt na stavbu: ADMINISTRATÍVNA BUDOVA- II.etapa Trnava
  Novosedlík Miroslav ; V  Gašparík Jozef (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 17.06.2014 ; 681
  technológia stavieb Building Technology implementation quality construction stage kvalita etapa výstavby realizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100708
  diplomová práca
  book

  book

 3. Hotel
  Benka Michal ; V  Držka Milan (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 18.06.2014 ; 8
  architektonické konštrukcie a projektovanie Architectural Constructions and Design quality kvalita Bojnice
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100558
  diplomová práca
  book

  book

 4. Metrologické zabezpečenie kvality produktu
  Poliaková Mária ; J  Palenčár Rudolf (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 648
  measurement uncertainty accuracy quality presnosť kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104633
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Technické meranie v strojárenskej výrobe pri výrobe súčiastky
  Zemánek Michal ; J  Palenčár Rudolf (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 648
  quality metrology meracie prístroje metrológia kvalita manažérstvo merania
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103765
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Vývoj a zefektívnenie programu Q - Indikátory pomocou progresívnych metód
  Hruška Peter ; J  Králik Marián (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises quality kvalita chyby
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104057
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Návrh na zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov vo vybranom podniku
  Kvasnicová Katarína ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 84s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management change quality motivation satisfaction kvalita vplyvy motivácia zamestnanec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98936
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Aplikácia metodiky Six Sigma v procese výroby gumo-kovových súčiastok
  Babišíková Zdenka ; M  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 183 . - 91s CD
  Engineering of Production Quality Six Sigma systém manažérstva kvality kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99029
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií vo vybranej organizácii
  Holečková Lucia ; M  Paulová Iveta (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 06.06.2014 ; 183 . - 76s CD
  Engineering of Production Quality quality interný audit kvalita manažérstvo reklamácií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99237
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Integrácia procesných auditov podľa VDA 6.3 do systému hodnotenia a výberu dodávateľov v ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o.
  Krajčír Michal ; M  Šurinová Yulia (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 183 . - 74s CD
  Engineering of Production Quality quality dodávatelia kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99375
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book