Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus336 ddz^"
 1. Adaptívne riadenie systémov s dopravným oneskorením : dát. obhaj. 22.8.2013, č. ved. odb. 9-2-7
  Tárník Marián ; E011  Murgaš Ján (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 104 s
  kybernetika Cybernetics adaptívne riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81817
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Priame adaptívne riadenie systémov s neurčitosťami : čís. ved. odb. 9.2.7, dát. obhaj. 25.5.2011
  Poliačik Michal ; E010  Murgaš Ján (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 96 s
  kybernetika automatizácia adaptívne riadenie adaptívne riadiace systémy adaptívne systémy riadenia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Inteligentné metódy modelovania nelineárnych systémov použitím fuzzy-neuro techník : č. ved. odb. 38-01-9. Dát. obhaj. 24.5.2010
  Paulusová Jana ; E011  Kozák Štefan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 166 s
  Automatizácia a riadenie adaptívne riadenie fuzzy riadenie inteligentné systémy nelineárne systémy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Adaptívny heuristický PID regulátor : č.ved.odb. 38-01-9, dát.obhaj. 1.12.2006
  Foltin Martin ; E010  Murgaš Ján (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 103 s
  Automatizácia a riadenie PID regulátor adaptívne riadenie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Inteligentné metódy adaptívného riadenia : č. ved. odb. 38-01-9. Dát. obhaj. 1.12.2006
  Kratmüller Martin ; E010  Murgaš Ján (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 166 s
  Automatizácia a riadenie adaptívne riadenie fuzzy riadenie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Znalostne orientované adaptívne riadenie : V. odb. 38-01-9: Obh. 18.12.2000
  Sekaj Ivan ; E010  Veselý Vojtech (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000 . - 100 s príl.
  Automatizácia a riadenie znalostné systémy znalostné inžinierstvo adaptívne riadenie dynamické systémy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Príspevok k problémom návrhu prediktívnych samonastavujúcich sa regulátorov pre procesy modelované ortogonálnými funkciami : Dizeratčná práca : ved. odb. 38-01-9 : Dat.obhj. 15.04.1999
  Hejdiš Jozef  Kozák Štefan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998
  FEI ; . - 95 s., Auref. 1998, 15 s
  teória riadiacich systémov adaptívne riadenie samonastavujúce sa systémy adaptívne regulátory prediktívne riadenie
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Eliminácia prerušovaného prúdu v jednosmerných pohonoch = Elimination of the discontinuous current in DC drives : Dizertačná práca : Obh. 13.02.1997 / [aut.] Barreto,Laurestim De Jesus, Ing.; Škol. Lipták,Neitus
  Barreto Laurestim De Jesus  Lipták Neitus (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - 96 s Autoref.1996, 23 s
  jednosmerné motory riadiace algoritmy adaptívne regulátory hybridné meniče adaptívne riadenie
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Adaptive decentralized control of power system with disturbance attenuation = Adaptívne decentralizované riadenie elektrizačného systému s potlačením vplyvov porúch : Dizertačná práca : Obh. 21.11.1996 / [aut.] řimůnek,Stanislav; Škol. Veselý,Vojtech
  Šimůnek Stanislav  Veselý Vojtech (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - 92 s Autoref.1996, 23 s
  adaptívne riadenie riadenie veľkých systémov elektrizačné sústavy riadiace algoritmy decentralizované riadenie
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Exponenciálne stabilný adaptívny algoritmus riadenia. Aplikácia na tuhé robotické manipulátory : Kand.diz.práca : Obh. 16.05.1996 / [aut.] Jucha,Igor, Ing.; Škol. Kalaš,Daniel
  Jucha Igor  Kalaš Daniel (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995
  FEI ; . - 118 s Autoref.1996, 19 s
  adaptívne riadenie adaptívne algoritmy nelineárne riadiace systémy robotika manipulátory
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.