Search results

 1. Priestor pre ľudskosť
  Kuráň Jozef ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 4, č. 4A (2017), online, s. 2-3
  verejný priestor architekti ľudskosť spoločný priestor
  http://ikp.sk/kulturny-kyslik-42017-special/#more-1223
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Námestie Slobody, námestie súťaží, námestie voľnosti aj nevoľnosti
  Bránický Filip ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 4, č. 4A (2017), online, s. 18-23
  námestie architekti lokalitný program sociálny realizmus
  http://ikp.sk/kulturny-kyslik-42017-special/#more-1223
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Vráťme sa späť k uvažovaniu o hodnote (nie cene) našich stavieb : rozhovor
  Bacová Andrea ; A1110  Borák Dalibor
  Arch . Roč.18, č.6 (2013), s. 12-15
  architekti
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 4. Jančina architekti - dvadsaťročná bilancia
  Fábri Ľubica ; A5150 
  A+D . č.1-7 (2013), s.s. 8-9
  architektúra architekti Stavby
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Fenomén Feiglerovci, alebo: Štyri generácie staviteľov architektov a stavebných podnikateľov
  Pohaničová Jana ; A3130 
  Feiglerovci a architektúra Bratislavy : . s.4-9
  Feiglerovci architekti
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Die Theater der Architekten Ferdinand Fellner und Hermann Helmer
  Dlháňová Viera 
  Architektur-Städtbau- und Designforschung in den Arbeiten der PhD-Studenten an der FA STU in Bratislava (2009-2010)/ Théorie de l´architecture, de l´urbanisme et du design dans les travaux de recherches des étudiants en PhD de la FA STU (2009-2010) . s.74-92
  Ferdinad Fellner Hermann Helmer architekti divadlo
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article