Search results

 1. Základová pôda a zakladanie stavieb
  Hulla Jozef ; V150 
  Statické tabuľky 2010 . s.441-466
  foundation foundation excavations stavebné jamy subsoil základová pôda základy
  článok zo zborníka
  BBB - Chapters in scientific book titles issued in home editorship
  article

  article