Search results

 1. Analýza osobných ochranných pracovných prostriedkov na pracovisku
  Kovalčík Ondrej ; M  Mikič Mário (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 169 . - 53s CD
  Occupational Health and Safety risk assessment analýza rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112466
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Zníženie rizík výrobnej linky
  Dvorská Mária ; M  Majer Ondrej (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 169 . - 48s CD
  Occupational Health and Safety production line risk assessment analýza rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93233
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Bezpečnosť pri práci a určenie rizikových uzlov na kombinovanej linke pri rezaní plechov
  Pajdušák Boris ; M  Kráľ Ján (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety risk assessment risk analysis analýza rizík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84661
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Zásady bezpečnej práce na strojoch v pneuservise
  Stano Filip ; M  Bartek Alojz (Thesis advisor) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 60s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety risk assessment risk analysis bezpečnosť práce analýza rizika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92002
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Skladovanie a distribúcia pohonných hmôt : Bakalárska práca
  Gromerová Miroslava  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 68 s., CD-ROM
  risk assessment risk analysis analýza rizík bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68852
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Riadenie rizík identifikovaných procesom spoľahlivosti technologických zariadení : Bakalárska práca
  Kleštinec Andrej  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 62 s., CD-ROM
  risk assessment manažérstvo rizík bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62173
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Bezpečnostné aspekty pri práci v lakovniach : Bakalárska práca
  Dobšovič Matej  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 58 s., CD-ROM
  risk assessment chemické látky bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57738
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book