Search results

 1. Pevnostný výpočet krídla hornoplošníka UL-lietadla so vzperami (The computation of the strength of the upper-square wing of the UL-plane with struts) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Sláviček Silvester ; J0030  Čieško Ján (xxx) Élesztös Pavol (Consultant) ; J0010
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 99 s
  konštrukcia krídla zaťaženie krídla kovanie čapy construction of wing forging
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Využitie simulačnej analýzy v technológii voľného kovania = Simulation analyses exploitation in technology of free forging : Diplomová práca
  Pásztor Róbert  Seriš Jozef (xxx) Kapustová Mária (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 79 s príl., 1 CD-ROM
  kovanie metóda konečných prvkov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Analýza možnosti bezvýronkového kovania v zápustkovej kováčni HKS, a.s. Trnava : Diplomová práca
  Nesnídalová Miroslava  Kapustová Mária (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2005
  MTF ; . - 66 s príl
  technológie strojárskej výroby kovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Opotrebovanie zápustiek a návrh experimentálneho zariadenia : Diplomová práca
  Rácz Ľudovít  Bača Marek (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2004
  MTF ; . - 88 s príl
  technológie strojárskej výroby tvárnenie kovanie úpravy povrchové trenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book