Search results

 1. Uplatnenie Controllingu v Manažérstve kvality
  Rybnikárová Barbora ; J  Baďo Radomír (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management controlling manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74318
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Zavádzanie logistických ukazovateľov ako nástroj k optimalizácii procesu zabezpečenia predsériovej výroby
  Lichner Martin ; J  Úradníček Juraj (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  logistics controlling controlling výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74034
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh na racionalizáciu skladových procesov prostredníctvom controllingu vo firme INA Skalica, spol. s.r.o. : Bakalárska práca
  Gergelová Eva ; M220  Makyšová Helena (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005 . - 57 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment logistika controlling
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Controlling v logistike
  Vach Mário  Doktorov Anton (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 69s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment controlling
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Uplatnenie controllingu v oblasti nákladov pri riadení priemyselného podniku : Bakalárska práca
  Horná Kristína  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 54 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment controlling
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh na zefektívnenie controllingu zásobovacej a distribučnej logistiky vo firme I.D.C. Holding, a.s. : Bakalárska práca
  Bumbálová Jana  Makyšová Helena (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment logistika distribučná controlling
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Controlling v Ruber, a.s. Považská Bystrica : Bakalárska práca
  Lašová Zuzana  Burcl Rudolf (xxx) ; M190
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 56 s príl (1 disketa)
  priemyselné inžinierstvo a manažment controlling
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book